Apurahojen hakuaika on 1.-31.8.

Kansan Sivistysrahaston tarkoituksena on tukea maamme työväen ja työväenliikkeen sivistyksellisiä pyrkimyksiä. Tarkoituksen toteuttamiseksi säätiö tukee apurahoin yhteiskunnallisesti suuntautunutta tutkimusta, taidetta, opiskelua, harrastus- ja kulttuuritoimintaa sekä sivistystyötä.

Rahasto jakaa yleis-, erikois- ja maakuntarahastoistaan apurahoja yksityisille henkilöille, työryhmille ja yhteisöille.

Apurahamme rahoitetaan merkkipäiväkeräysten, muistamispalvelujen, lahjoitusten, testamenttien ja pääomamarkkinoiden tuotoilla.

tammenlehvä