Päivi ja Paavo Lipposen rahasto

Päivi ja Paavo Lipposen rahasto tukee vuosittain nuoria tekijöitä eri taiteen aloilta. Rahaston tarkoitus on auttaa ja kannustaa nuoria taiteilijoita urallaan eteenpäin sekä tukea kansalaisten ja heidän muodostamiensa yhteisöjen suorittamaa tutkimus- ja kulttuuritoimintaa. Vuonna 1998 perustettu rahasto toimii pitkäjänteisesti ja edistää suomalaisen kulttuurin, niin maalaus- kuin musiikkitaiteen, leviämistä sekä Suomessa että maailmalla.

Päivi ja Paavo Lipposen rahasto on vuosien varrella tukenut kymmeniä nuoria modernin maalaustaiteen kykyjä lunastamalla heidän teoksiaan kokoelmaansa. Nykytaiteen museo Kiasmaan deponoitu taidekokoelma karttuu joka vuosi uusien, Kuvataideakatemiasta valmistuvien nuorten teoksilla. Kokoelma kattaa yli 50 taideteosta. Taiteilijoiden ja heidän taideteostensa valinnassa hyödynnetään rahaston toimijoiden lisäksi alan asiantuntijoiden näkemystä.

Taidekokoelman lisäksi rahasto perusti 2014 konserttisarjan nuorten oopperalahjakkuuksien esiin nostamiseksi. Päivi ja Paavo Lipposen rahasto valitsee vuosittain solistin Sibelius-Akatemian viimeisen opintovuoden opiskelijoiden joukosta.

Rahaston taustaa

Kansan Sivistysrahaston alaisuudessa toimiva Lipposten nimikkorahasto sai alkunsa vuonna 1998, kun Paavo ja Päivi Lipponen avioituivat. Rahasto perustettiin hääonnitteluvaroilla ja sitä on kasvatettu merkkipäivälahjoituksin.

– Nimikkorahaston perustaminen tuntui perustellulta, sillä emme tarvinneet häälahjoja. Rahaston peruspääoma kerättiin monien ihmisten avulla, hääonnittelujen turvin. Alkuun rahastosta myönnettiin apurahoja nuorille taiteilijoille ulkomailla opiskelua varten. Viitisentoista vuotta sitten saimme ajatuksen, että rakentaisimme oman taidekokoelman, ja siten toisimme taiteilijoiden kykyjä esiin, kertoo Päivi Lipponen.

– Tulevaisuudessa haluamme olla viemässä nuorta suomalaisosaamista entistä voimakkaammin ulkomaille. Suomessa on valtavasti kykyjä, joita voi ylpeänä esitellä eurooppalaisilla estradeilla.