Pohjois-Karjala

ANTTI JUSSI KOSOSEN RAHASTO

Asiamies Matti Mikkonen
mattih.mikkonen@gmail.com
Puh. 050 320 1259

Antti Jussi Kososen rahasto tukee apurahoilla Pohjois-Karjalan alueella (ml. Heinävesi) asuvan nuorison ja aikuisväestön opiskelua, omatoimisia taide- ja vapaa-ajan harrastuksia ja muita sivistyksellisiä pyrkimyksiä, kansalaisjärjestöjen toimintaa sekä työväenliikkeeseen ja yhteiskuntaan painottunutta tutkimustyötä.

Kososen rahastosta on haettavana teknikko Pentti Keskisalon syntymäpäivätuotoista apuraha tekniikan opiskelijalle.

Seppo Eskelisen rahasto

Apuraha kansalaistoiminnan edistämiseen voidaan myöntää henkilölle, järjestölle
tai työryhmälle. Kansalaistoiminnalla tavoitellaan sellaisia osallisuuden, vuorovaikutuksen tai viestinnän muotoja tai käytäntöjä, jotka antavat ihmisille valmiuksia osallistua ja vaikuttaa yhteiskunnalliseen toimintaan, antavat ihmisille valmiuksia kokeilla uudenlaisia vuorovaikutusmenetelmiä ja vahvistavat rakentavaa vuorovaikutuskulttuuria, luovat järjestölähtöiselle toiminnalle kansalaisosallisuutta ja vertaisuutta tukevia ja kasvattavia uusia rakenteita.  

Kullervo Mikkosen rahasto

Nimellisrahasto