Väinö Tannerin rahasto

KSR:n Väinö Tannerin rahasto perustettiin 1957 heinäkuussa Väinö Tannerin 75 vuotispäivän kunniaksi järjestetyn kansalaiskeräyksen tuotoista, jotka jaettiin Suomen Kulttuurirahaston ja Kansan Sivistysrahaston kesken. Tannerin täyttäessä 80-vuotta 17.3.1961 monet yksityishenkilöt, yhdistykset ja liikelaitokset kartuttivat rahaston pääomaa. Jaettavien stipendien saajiksi määriteltiin vähävaraiset opiskelijat. Opiskelijoiden sosiaalisten olosuhteiden parantuessa ja opintotukien myötä apurahojen jakoperusteita on täsmennetty ja hieman laajennettu. Rahaston hoitokunta pitää yhä ohjenuoranaan sen perustajien määrittelemää periaatetta eli tuemme pääasiassa vähävaraisia hakijoita.

Rahaston ohjesäännön mukaisesti tavoitteena on tukea ”lahjakkaita, pääasiassa vähävaraisia opiskelijoita, tutkijoita, kulttuurin ja taiteen parissa työskenteleviä tai harrastajia riippumatta siitä, millä alalla tai millä asteella opintojaan tai työtään tai harrastuksiaan hakijat harjoittavat”. Pystyäkseen huomioimaan joustavasti muuttuviin olosuhteisiin säännöissä on vielä lisäys ”muista sivistyksellisistä harrastuksista.”

Tällä hetkellä Väinö Tannerin rahasto on pääomaltaan Kansan Sivistysrahaston suurin. Rahastosta jaetaan vuosittain yhteensä noin 30 000 euroa 10-15 apurahan saajalle. Apurahat ovat noin 500-6000 euroa.  Suurempia avustuksia on myönnetty yhteisöille kuten Työväen Arkisto ja joillekuille järjestöille, väitöskirjatutkijoille ja historiahankkeille. Rahasto on luonnollisesti kiinnostunut tukemaan sellaisia eri alojen projekteja, jotka käsittelevät Väinö Tannerin henkilö- ja aatehistoriaa.

Väinö Tannerin rahasto noudattaa Kansan Sivistysrahaston yleisiä toimintaperiaatteita ja ottaa huomioon, nykyaikaan sovellettuna, pyrkimyksen tukea ”työväen ja työväenliikkeen sivistyksellisiä pyrkimyksiä”.

Rahaston hoitokunta tekee vuosittain esityksen apurahojen jaosta KSR:n hallitukselle, hallitus päättää lopullisesti apurahan saajat.  Yhtenä rahaston jäsenenä toimii Väinö Tannerin jälkeläisten valitsema henkilö ja toisena KSR:n vuosittain valitsema henkilö. Hoitokunta käyttää erialojen asiantuntijoita apurahaesitysten valmistelussa.

neljä vanhaa miestä pöydän ympärillä, kaksi seisoo ja kättelee, mustavalko
Jalmari Laakso (toinen oik.) kiittää Väinö Tanneria, joka luovutti puolet syntymäpäiviensä kunniaksi toteutetun adressikeräyksen tuotoista Kansan Sivistysrahastolle vähävaraisten opiskelijoiden tukemiseen. Summa oli yhteensä 6,1 miljoonaa markkaa. Vasemmalla pääjohtaja Reino Oittinen ja oikealla toimitusjohtaja Untamo Utrio. Kuva: Heinonen, Helge. Työväen Arkisto.

Väinö Tannerin rahastot ja säätiö

Tannerin 75-vuotispäivää juhlistamaan 12.3.1956 kohdistettiin toinenkin, pääasiassa yrityksille suunnattu keräys. Siihen osallistui yli 700 yritystä. Nämä tuotot sidottiin Väinö Tannerin säätiölle. Näillä keräysvaroilla rakennettiin opiskelija-asuntolan Vallilaan Karstulantielle. Asuntolarakennus myytiin HOASille vuonna 1989. Sen jälkeen VT Säätiön tuottoa on jaettu mm tieteilijöille ja taiteilijoille. Nykyään VT Säätiö järjestää luentotililaisuuksia, tekee tunnetuksi Tannerin elämäntyötä, ylläpitää ja jakaa kirjailijoitten ja kääntäjien residenssistipendejä.

Väinö Tannerin nimissä on näin ollen kolme nimikkorahastoa; Kansan Sivistysrahaston Väinö Tannerin rahasto, Suomen Kulttuurirahaston Väinö Tannerin rahasto sekä Väinö Tannerin säätiö.

Kansan Sivistysrahaston Väinö Tannerin rahasto on ainoa, joka jakaa vuosittain eri aloille jaettavia apurahoja.