Nuori Pyhäjärvirahasto

Mahdollista yhteinen kehittyvä Pyhäjärviseutu.

Nuori Pyhäjärvirahasto jakaa apurahoja ja tunnustuspalkintoja Euran ja Säkylän nuorille, kulttuuria ja oppimista tukeviin hankintoihin ja hankkeisiin.

Rahastoa kartutetaan nyt peruspääomaan ja käyttöpääomiin tehtävillä lahjoituksilla ja keräyksillä sekä pääomien tuotoilla. Rahasto voi vastaanottaa myös testamenttilahjoituksia.

Ilmenneet ongelmat koulutuksen tasossa ja nuorten hyvinvoinnissa ovat valtakunnallisia. Kulttuuri luo hyvinvointia, mahdollistaen työperäisen muuton tuoman ammattitaidon, on siis oltava leikkauksista riippumaton rahasto.

Esimerkkejä kulttuurin kautta oppimista ja oppimista kulttuurin kautta tukevista mahdollisista hankinnoista ja hankkeista:

 • Kehittyvä kouluverkosto
 • Hyvinvointiin tähtäävä tutkimus
 • Luonnon integraatio
 • Kotiseutuliikenteen ja orkesteritoiminnan kehittäminen
 • Kotiseudun vaalimiseen tähtäävät opinnot
 • Kommunikaatiotaitojen merkitys

“Taiteen ja nuorison puolesta, nyt ja aina." -Jukka Uusitalo

Rahastoon voi tehdä lahjoituksia tältä sivulta: sivistysrahasto.fi/tuote/vapaa-lahjoitus/

The Nuori Pyhäjärvi Fund provides grants and recognition awards to young individuals in Eura and Säkylä for acquisitions and projects that promote art and learning.

The fund is now being enhanced with donations.

The problems related to the education and well-being of children are widespread throughout the country. Culture is a key factor in creating well-being by enabling the professional expertise brought by work-based migration, so there needs to be an independent fund that is not impacted by government cuts.

Examples of possible acquisitions and projects that support learning through art and art through learning:

 • A developing school network
 • Research that focuses on well-being
 • Integrating nature
 • Development of local transportation and orchestra activities
 • Studies aimed at nurturing the home region
 • The significance of communication skills

"For art and children, now and always." Jukka Uusitalo

You can make donations to the fund from this page: sivistysrahasto.fi/tuote/vapaa-lahjoitus/