Opiskelua ja tutkimustyötä tukevat rahastot

Jaakko Oksasen rahasto

Vähävaraisten nuorten opiskelu, yhteiskuntaan suuntautuva tutkimus ja kulttuuritoiminta. 

Maija Anttilan rahasto

Sairaanhoitajien tukeminen hoitotyön tutkimuksen tekemisessä ja tohtorin tutkintoon johtavissa opinnoissa.

Mauno Koiviston rahasto

Nuorten ja aikuisten opinto- ja kulttuuriharrastukset.

Rita Aron rahasto

Vähävaraisten nuorten opiskelu ja tieteellinen tutkimus sekä kansalaisten ja yhteisöjen kulttuuritoiminta.

Teräsmiesten opintorahasto

Työväenliikkeen oppilaitoksissa opiskelevien metallityöläisten tukeminen sekä heidän ja heidän järjestöjensä harjoittama sivistys- ja kulttuurityö.

Työväen Akatemian Toveriliiton rahasto

Työväen Akatemian aatteelliset pyrkimykset sekä muut työväenliikkeen aatteelliset ja sivistykselliset pyrkimykset.

Väinö Tannerin rahasto

Lahjakkaiden vähävaraisten opiskelijoiden tukeminen.

tammenlehvä