Kymi

KYMENLAAKSON RAHASTO

Asiamies Riku Pirinen
toimisto@sdpkotka.net
Puh. 0400 659 832

Hannes Juutilaisen rahasto

Lappeenrannan seudulla asuvat nuoret, heidän ammatillisissa, yhteiskunnallisissa ja muissa oppilaitoksissa suoritettavat opinnot.

Lyyli ja Matti Elorannan rahasto

Pohjois-Kymenlaakson alueella asuvan nuorison jatko-
opiskelu, asuinympäristön parantamiseen liittyvä
tutkimus ja menestyksellinen vähävaraisten nuorten opiskelu sekä kansalaisten koulutus- ja kulttuuritoiminta.

Nimellisrahastot

Pietari Salmenojan rahasto
Eero Laineen rahasto
Eteenpäin Oy:n rahasto
Antero Kekkosen rahasto