Osuuskunta Tradekan rahasto

Osuuskunta Tradekan rahasto on perustettu jo vuonna 1967, perustettaessa rahaston nimi oli Osuustukkukaupan rahasto.

Rahaston tarkoituksena on apurahoja jakamalla tukea osuustoiminnallisia, taloudellisia ja yhteiskunnallisia koulutus- ja tutkimushankkeita. Lisäksi tuetaan kansalaisten ja yhteisöjen sivistys- ja kulttuuritoimintaa sekä kuluttajatutkimusta ja -valistusta.

Tradekan rahastosta voidaan vuosittain jakaa apurahoja noin 6 000 euron edestä.

Viime vuosina Tradekan rahastosta on myönnetty apurahoja pro gradu- ja väitöstutkimuksiin, joiden aiheina ovat olleet esimerkiksi kestävä kehitys ja työntekijöiden oikeudet. Myönnetyt apurahojen suuruudet ovat olleet tuhannen ja kahden tuhannen euron välissä.

Tradeka tekee hyvää

Osuuskunta Tradeka on moderni omistajaosuuskunta, joka tekee hyvää jäsenilleen ja ympäröivälle yhteiskunnalle. Vuonna 1917 perustetun Tradekan osuuskunnan juuret ovat vähittäiskaupassa. Nykyisin osuuskunnan johtoajatuksena on merkityksellinen omistajuus ja inhimillisemmän markkinatalouden toteuttaminen. Tradeka toimii pitkäjänteisenä, vastuullisena omistajana kotimaisissa palvelualojen yrityksissä. Hyvää Tradeka tekee kestävän liiketoiminnan lisäksi lahjoitus- ja apurahatoiminnan sekä omien yhteiskuntavastuuhankkeiden kautta.

Tradeka palkitsee jäseniään tarjoamalla monipuolisia etuja. Osuuskunnan jäsenenä pääsee lisäksi vaikuttamaan sen toimintaan ja koko yhteiskuntaan mm. aloitteiden ja jäsenäänestyksen kautta.

tradeka brändikuva kolme nuorta keskustelevat ravintolapöydässä