Keski-Suomi

KESKI-SUOMEN RAHASTO

Rahaston tarkoituksena on apurahoja myöntämällä tukea Keski-Suomen maakunnan alueella asuvan nuorison ja aikuisväestön opiskelua, omatoimisia taide- ja vapaa-ajan harrastuksia ja muita sivistyksellisiä pyrkimyksiä, erilaisten kansalaisjärjestöjen toimintaa sekä työväenliikkeeseen ja yhteiskuntaan kohdistuvaa tieteellistä tutkimustyötä.

Asiamies Olli Patrikainen
patrikainen.olli@gmail.com

Ahti ja Sirkka Lahtisen opintorahasto

Rahaston tarkoituksena on tukea Jyväskylän seudulla ja Keski-Suomessa asuvia menestystä osoittaneita ja moitteettomat elämäntavat omaavia vähävaraisia opiskelijoita ammatillisissa ja yhteiskunnallisissa opinnoissa. Mainitulla alueilla asuvien karjalais-syntyisten vanhempien lasten opintoja voidaan samoin edellytyksin tukea.