Leena Simonen -tunnustuspalkinto perustettiin vuonna 2020. Palkinto jaetaan muutaman vuoden välein. Palkinto jaetaan kuluttajatoiminnan perustason työstä henkilölle tai yhteisölle. Palkinnon arvo on 500 euroa.

Palkinto on jaettu seuraaville henkilöille

2022 Jääskeläinen Lea ja Pöntynen Marja-Liisa

2022 Mäkinen Kaisu

Palkinnon kriteerejä ovat:

  • Pitkäjänteinen ja laadukas työ kuluttaja-asioiden edistämiseksi
  • Tuloksellinen ja aktiivinen toiminta
  • Oma-aloitteinen ja innovatiivinen lähestymistapa
  • Erilaisten teemojen ja monipuolisten kuluttaja-asioiden käsittely toiminnassa
  • Eri sidosryhmien aktivoiminen toiminnan pariin. (esim. erilaisia yhteistyöhankkeita tilaisuuksien järjestämiseksi)
  • Toiminta kattavasti koko yhdistyksen toiminta-alueella