Kansan Sivistysrahaston K. A. Fagerholmin rahasto on perustanut Maarit Feldt-Rannan elämäntyön kunniaksi palkinnon.

Marraskuussa 2019 poisnukkuneen Maarit Feldt-Rannan työskentelyssä ja kaikessa toiminnassa yhteiskunnallinen aktiivisuus, yhdenvertaisuus, moniarvoisuus, yhdessä tekeminen ja pohjoismainen yhteistyö olivat merkittävässä roolissa. Tätä näkyvää ja vahvaa elämäntyötä haluamme pitää yllä myös tulevaisuudessa.

Maarit Feldt-Ranta -palkintoa tullaan jakamaan rohkeille ja ennakkoluulottomille, yhteiskunnallisista asioista kiinnostuneille nuorille.

Folkets Kulturfondens K. A. Fagerholms Studiefond har instiftat et pris för att hedra Maarit Feldt-Rantas livsverk.

Maarit Feldt-Ranta somnade in den 27 november 2019. Social aktivitet, jämställdhet, mångkultur, gemensam strävan och nordiskt samarbete hade en betydande roll i Maarit Feldt-Rantas arbete och allt hon företog sig. Detta synliga och starka livsverk vill vi behålla även i framtiden.

Maarit Feldt-Ranta priset delas ut till en fördomsfri, modig och samhällsintresserad ungdom.