Rakentajan rahasto on perustettu

Kansan Sivistysrahastoon on perustettu uusi Rakentajan rahasto. Rakentajan rahasto on Kansan Sivistysrahaston yhteydessä toimiva erikoisrahasto, jonka perustamisen mahdollisti Rakennusliiton 25. liittokokouksen tekemä lahjoitus.

Rahaston tarkoituksena on ohjesäännön mukaan tukea apurahoin ja tunnustuspalkinnoin työmarkkinoita, työyhteisöjä, ay-toimintaa ja muuta liiton järjestämisalaa koskevaa kansallista ja kansainvälistä tutkimusta ja opinnäytetöitä, liiton jäsenten omatoimista työmarkkinoihin, järjestötoimintaan ja työhyvinvointiin liittyvää opiskelua sekä liiton jäsenten, jäsenyhteisöjen ja  kansalaisjärjestöjen sivistys-, kulttuuri-, tutkimus-, opinto- ja harrastustoimintaa sekä järjestämisalan oppilaitoksissa menestyneitä opiskelijoita.

Rakennusliitto on vuonna 1924 perustettu rakennusaloilla työskentelevien yli 66 000 jäsenen ammattiliitto, yksi keskusjärjestö SAK:n suurimmista. Rakennusliiton järjestöpäällikkö Tiina Nurmi-Kokko kertoo rahaston perustamisen taustasta seuraavaa:

Idea lähti ajatuksesta, että kyllä rakentajatkin osaavat tehdä muutakin kuin rakentaa taloja, teitä ja tehtaita. Rakentajissa on loistavia harrastajia. Osaamista löytyy puukon teosta islantilaisiin villapaitoihin tai luontokuvista maalauksiin. Apuraha voi toteuttaa jonkun unelman tai pitkäaikaisen haaveen.  On kunnia saada jakaa ensimmäinen apuraha silloin, kun Rakennusliitto täyttää 100 vuotta.

Rakentajan rahasto jakaa apurahoja KSR:n seuraavassa apurahahaussa. Hakuaika vuoden 2024 apurahoille on 1.-31. elokuuta.