Apurahojen hakijat ovat tyytyväisiä KSR:n hakuprosessiin

Säätiö toteutti syyskuussa palautekyselyn koskien apurahahakuprossia. Kaikille elokuussa 2023 apurahaa hakeneille lähetettiin sähköpostitse palautekysely koskien vuoden 2024 apurahojen hakuprosessia.

Vuoden 2024 apurahojen hakuaika oli 1.-31.8.2023 ja apurahahakemuksia tuli ennätysmäärä, yhteensä 2610 kappaletta. Palautekyselyyn vastasi 27 prosenttia hakijoista.

Palautekyselyssä hakijoita pyydettiin antamaan mielipiteensä apurahahaun ohjeista, hakusovelluksesta, hakulomakkeesta sekä avun saamisesta. Lisäksi pyydettiin kehitysideoita ja avointa palautetta.

Suurin osa vastaajista antoi erittäin positiivista palautetta hakuprosessista, niin hakuohjeista, hakusovelluksesta kuin hakulomakkeesta. Yli 85 prosenttia vastaajista oli hyvin tyytyväisiä.

Palautteessa nousi esiin hyviä ja tarpeellisia kehitysideoita, ennen kaikkea teknisellä puolella ja
nämä pyritään toteuttamaan mahdollisuuksien mukaan seuraavaan vuoden 2025 hakuun. Palautteissa esitettiin toiveita esimerkiksi koskien hakemuksen automaattista tallennusta, liitetiedostojen suurempaa kokoa sekä lisäohjeistuksia hakemuslomakkeeseen. Lisäksi usea vastaaja pyysi lisäselvennystä rahaston valinnan ohjeistukseen. Säätiön hakuprosessin selkeys ja ohjeistus keräsivät laajasti kiitosta.

Palautekyselyn vastaukset on käsitelty säätiön apurahatoimikunnassa, joka jatkaa hakuprosessin kehittämistä. Apurahatoimikunta piti kyselyä erittäin hyödyllisenä ja vastaavia kyselyjä tullaan toteuttamaan myös jatkossa.

Apurahahakuprosessista sekä kaikesta säätiön toiminnasta voi antaa palautetta jatkuvasti. Palautetta voi antaa kotisivujen palautelomakkeen kautta tai toimistolle puhelimitse ja sähköpostitse. Arvostamme kaikkea palautetta ja hyödynnämme sitä toimintamme kehittämisessä.