Augusta af Heurlinin rahasto on perustettu

Kansan Sivistysrahastoon on perustettu uusi rahasto; Augusta af Heurlinin rahasto. Uuden rahaston perustamisen mahdollisti Augusta af Heurlinin säätiön merkittävä lahjoitus.

Augusta af Heurlinin rahaston tarkoituksena on rahaston ohjesäännön mukaan: KSR:n sivistyksellisten pyrkimysten hengessä apurahoin ja tunnustuspalkinnoin tukea aloitteita yhteiskunnallisen huollon sekä kansanterveys- ja kansansivistystyön aloilla sekä avustaa ja edistää tätä tukevaa valistus-, tutkimus- ja kokeilutoimintaa ja muilla laillisilla tavoilla edistää tätä tarkoittavaa toimintaa.

Uusi rahasto vaalii Augusta af Heurlinin tärkeän työn perintöä ja jakaa apurahoja KSR:n seuraavassa apurahahaussa. Hakuaika on 1.-31. elokuuta.