Leena Simonen -tunnustuspalkinto Lea Jääskeläiselle ja Marja-Liisa Pöntyselle

Leena Simonen -tunnustuspalkinto on annettu Pirkanmaan Kuluttajien Lea Jääskeläiselle ja Kaakonkulman Kuluttajayhdistyksen Marja-Liisa Pöntyselle aktiivisesta työstä kuluttajien hyväksi.

Pirkanmaan alueella toimivan Kuluttajaliiton paikallisen kuluttajayhdistyksen pitkäaikainen toimija Lea Jääskeläinen sekä Haminan ja Kotkan seudulla toimivan Kuluttajaliiton paikallisen kuluttajayhdistyksen pitkäaikainen puheenjohtaja Marja-Liisa Pöntynen palkittiin Leena Simonen -tunnustuspalkinnolla aktiivisesta, pitkäjänteisestä ja alueellisesti merkittävästä vapaaehtoistyöstä kuluttajaliikkeen ja paikallisen kuluttajatoiminnan hyväksi.

Palkinnon myöntämisen perusteina molempien kohdalla nähtiin erityisesti pitkäaikainen sitoutuminen vapaaehtoistyöhön sekä monipuolinen yhdistystoiminta.

Palkinnot jaettiin Kuluttajaliiton liittokokouksen yhteydessä 12.9.2022. Leena Simosen rahasto on Kansan Sivistysrahaston alainen erikoisrahasto.

”On hienoa antaa tunnustusta pitkän linjan vapaaehtoiselle toiminnalle, joka tähtää kuluttajien, lähiseudun ja koko yhteiskunnan hyvinvoinnin parantamiseen”, rahaston perustaja, järjestöneuvos Leena Simonen kertoo.