Luottamusmiespalkinto Otto Pönnelinille   

Raideammattilaisten vuoden 2023 Luottamusmiespalkinto on myönnetty järvenpääläiselle Otto Pönnelinille.

Raideammattilaisten rahasto myöntää vuosittain noin 1 000 euron suuruisen Luottamusmiespalkinnon alalla ansioituneelle luottamusmiehelle.

33-vuotias Pönnelin toimii asentajana ja pääluottamusmiehenä Vr Fleetcare Oy:ssä Helsingin varikolla. Hän on työskennellyt Fleetcaressa vuodesta 2013 lähtien ja pääluottamusmiehenä vuodesta 2021 alkaen. 

Olen todella otettu vuoden luottamusmies valinnasta, joka kertoo, että jotain asioita on tullut tehtyä oikein. Tämä antaa jatkoa ajatellen lisää motivaatiota tehtävän hoitamiseen sekä itsensä kehittämiseen. 

Edunvalvontatyössä Pönnelin pitää tärkeimpinä asioina jäsenistön auttamista sekä heidän asioiden eteenpäinviemistä. Luottamusmiesten sekä työsuojeluvaltuutettujen välisen yhteistyön hän näkee myös tärkeänä.

Haluaisin kiittää Helsingin varikon työsuojeluvaltuutettua Pentti Karjalaista, jonka kanssa yhteistyömme on sujunut erittäin hyvin. Työelämän suurimpina menestystekijöinä mielestäni ovat yhdessä tekeminen sekä positiivinen asenne.

Vuoden 2023 luottamusmies Otto Pönnelin ja Raideammattilaisten valtuuston puheenjohtaja Jyrki Fahlström.