Maarit Feldt-Ranta -palkinto Rebecca Åkersille

(på svenska nedan)

Kansan Sivistysrahaston K.-A. Fagerholmin opintorahasto on päättänyt myöntää Maarit Feldt-Ranta -palkinnon Rebecca Åkersille tunnustuksena hänen rohkeasta ja ennakkoluulottomasta yhteiskunnallisesta toiminnastaan.

”Rebecca on peloton tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden puolestapuhuja, joka uskaltaa ottaa kantaa silloinkin, kun olisi mukavinta olla vaiti. Hän ei pelkää sanoa mielipidettään tai erottua joukosta”, perustelee K.-A. Fagerholmin rahaston edustaja Hildur Boldt päätöstä.

Rebecca Åkers (s. 1994) on ennakkoluuloton ja rohkea nuori, joka on johdonmukaisesti pitänyt heikommassa asemassa olevien puolta. Hän on ollut aktiivinen niin Amnestyssä kuin Nuoret rasismia vastaan-liikkeessä. Åkers edustaa SDP:tä puolueen ainoana valtuutettuna Mustasaaren kunnanvaltuustossa, jossa hän on erittäin aktiivinen ja osallistuu jatkuvasti keskusteluun sekä puolustaa ihanteitaan ja kirjoittaa ahkerasti aloitteita. Hän liittyi SDP:n jäseneksi vuonna 2012 vain 17-vuotiaana. Hän on ollut Suomenruotsalaisten Nuorten Sosialidemokraattien (FSUD) puheenjohtaja, Sosialidemokraattisten Nuorten hallituksessa ja on myös Suomenruotsalaisten Sosiaalidemokraattien (FSD) hallituksen jäsen. Hän oli ehdolla eduskuntavaaleissa 2019.

”Olen vakuuttunut, että Maarit olisi arvostanut sitä, että Rebecca saa ensimmäisen Maarit Feldt-Ranta -palkinnon. Yhtäläisyyksiä näiden kahden välillä on monia”, toteaa Boldt.

Maarit Feldt-Rannan työskentelyssä ja kaikessa toiminnassa yhteiskunnallinen aktiivisuus, yhdenvertaisuus, moniarvoisuus, yhdessä tekeminen ja pohjoismainen yhteistyö olivat merkittävässä roolissa. Feldt-Rannan nimeä kantava palkinto on tunnustus ja kannustus yhteiskunnalliseen aktiivisuuteen Feldt-Rannan ennakkoluulottomassa ja rohkeassa hengessä.

Palkinto luovutettiin Suomenruotsalaisten Sosialidemokraattien kongressissa 25.11.2023 Pietarsaaressa.

K.-A. Fagerholmin rahastoon voi lahjoittaa Maarit Feldt-Ranta -palkintoa varten lahjoitussivuillamme tai tilisiirtona tilille FI85 1521 3000 0060 09 ja tiedonantoon Maarit Feldt-Ranta -palkinto.

Rebecca Åkers fick Maarit Feldt-Ranta-priset

K.-A. Fagerholms Studiefond vid Folkets kulturfond har beslutat bevilja Maarit Feldt-Ranta-priset till Rebecca Åkers som erkännande för hennes modiga och fördomsfria samhälleliga verksamhet.

”Rebecca är en orädd förespråkare av jämställdhet och likabehandling, som vågar ta ställning även när det mest bekväma vore att ligga lågt. Åkers är inte rädd för att säga sin åsikt eller att sticka ut”, motiverar K.-A. Fagerholms Studiefonds representant Hildur Boldt beslutet.

Rebecca Åkers (f. 1994) är en fördomsfri och modig ung politiker som konsekvent i sitt samhälleliga engagemang stått på den svagas sida. Hon har varit aktiv inom såväl Amnesty som Ungdom mot rasism. Åkers representerar SDP i Korsholms kommuns fullmäktige, där hon som partiets enda ledamot är mycket aktiv och ständigt tar debatten och står upp för sina ideal och flitigt skriver motioner. Partimedlem i det socialdemokratiska partiet blev hon år 2012 som 17-åring. Hon har varit ordförande för Finlands Svenska Unga Socialdemokrater, suttit med i Socialdemokratisk Ungdomsstyrelse och är även medlem i Finlands Svenska Socialdemokraters styrelse. Hon kandiderade i riksdagsvalet 2019.

”Jag är övertygad om att Maarit hade uppskattat att Rebecca är den som får det första MFR-priset. Likheterna mellan de båda är många”, säger Boldt.

Social aktivitet, jämställdhet, mångkultur, gemensam strävan och nordiskt samarbete hade en betydande roll i Maarit Feldt-Rantas arbete och allt hon företog sig. Priset som bär hennes namn är ett erkännande och uppmuntran till samhälleligt engagemang i Feldt-Rantas fördomsfria och modiga anda.

Priset överräcktes vid Finlands Svenska Socialdemokraters kongress den 25 november i Jakobstad.

Du kan donera till Fagerholms Studiefond för Maarit Feldt-Ranta-priset på våra donationssidor eller via banköverföring till konto FI85 1521 3000 0060 09 och informera Maarit Feldt-Ranta-priset.